1a Carrera interescolar Maria Aurèlia Capmany

Lugar: Institut Maria Aurèlia Capmany (c/Garrofer s/núm.)

Recorrido por el barrio de Sant Ildefons.