XV Encuentro de 'Bestiari de Foc' del Baix Llobregat

Organiza Coordinadora de 'Bestiari de Foc' del Baix Llobregat

Lugar: Pl. de la Fira de Cornellà