5,3 millones de inversión para modernizar y transformar la ciudad

La inversió municipal és aquella part de les despeses de l'Ajuntament que es destinen a construir algun equipament o a reformar-ho significativament, o a adquirir materials o elements que passen a formar part del seu patrimoni. La resta és la despesa corrent, la qual cosa es gasta en el dia a dia de la ciutat, en el funcionament de la pròpia corporació. Les inversions de l'Ajuntament de Cornellà per 2017 ascendeixen a 5.387.500 euros (el total del pressupost supera els 79 milions). L'any passat, les inversions es van quedar en 4,2 milions.

Habitualment, les inversions recullen les principals novetats del pressupost, són una quantitat important, i fa falta buscar recursos per finançar-les. En 2017, l'Ajuntament de Cornellà pagarà el 44% d'aquestes inversions amb recursos propis i la resta amb l'aportació del Programa d'Actuacions de Millora Urbana de l'Àrea Metropolitana; no concertarà cap operació de crèdit amb entitats financeres, amb el que el seu deute no va augmentar aquest any.

Pressupostos participatius
Vuit projectes proposats per la ciutadania s'han incorporat al pressupost d'inversions després de la primera experiència de pressupostos participatius. Durant l'any passat, qualsevol ciutadà o ciutadana de Cornellà va poder presentar les seves idees a la web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat, i després votar les que preferia. Les que van obtenir més suport popular, estan incloses en els comptes per 2017, totes elles a l'àrea d'Espai Públic i convivència, per un total de 685.500 euros. L'Ajuntament de Cornellà ha previst tornar a engegar el projecte, de cara al pressupost de 2018, en el proper mes de març.

 

Web dels pressupostos 2017
Infografia dels pressupostos