“Ciutat Cruïlla 2010” reuneix sis artistes per fer una reflexió sobre la vida a les ciutats, en una exposició vinculada a l’Any Cerdà

“Ciutat Cruïlla 2010” reuneix sis artistes per fer una reflexió sobre la vida a les ciutats, en una exposició vinculada a l’Any Cerdà

Des del 2 de juny i fins el proper 25 de juliol es pot visitar al Castell de Cornellà l’exposició Ciutat Cruïlla, una experiència artística que vol desenvolupar la idea de Cornellà com a cruïlla de pas, de gents i cultures al llarg de la seva història. Es tracta de la tercera edició d’un projecte que aquesta vegada es vincula a la commemoració de l’Any Cerdà.

L’objectiu és oferir al visitant elements plàstics i visuals que permetin reflexionar i provocar emocions sobre el desenvolupament històric i social no tan sols de Cornellà, si no de la majoria de les ciutats inserides en una gran metròpoli. L’exposició s’ha desenvolupat a partir de la interpretació d’aquesta realitat per part de 6 artistes vinculats o coneixedors del nostre territori més proper (municipi, comarca, àrea metropolitana): Rosa Caminals, Marga Gascón, Manuel Morales, Joana Sánchez, Luisa Silva i Miguel Ángel Tabernero.

Cadascun ha elaborat una idea que s’ha materialitzat en una creació instal·lació única i diferent a partir de la utilització de diversos elements i materials, com dibuixos, objectes, pintures, escultures, fotografies, vídeos, entre d’altres.

Ciutat Cruïlla és l’aportació de la ciutat de Cornellà als actes commemoratius de l’Any Cerdà, ara que s’ha acomplert 150 anys de la redacció del seu pla de l’Eixample barceloní.

La voluntat és la de produir una exposició de caràcter narratiu i amb vocació d’esdevenir una reflexió, a partir del mateix treball artístic i creatiu, del nostre fet urbà. A Cornellà en primer lloc, però també extrapolable a la gran conurbació barcelonina. De fet, aquesta reflexió enllaça perfectament amb altres visions del fet urbà que es produeixen arreu del planeta, a partir de la constatació que la ciutat és avui l’escenari principal de la nostra civilització.

La novetat que aporta Ciutat Cruïlla és que aquesta reflexió no es fa des de l’àmbit de l’urbanista, l’arquitecte o el sociòleg, sinó que es fa des de la perspectiva dels nostres artistes i creadors. La realitat se’ns presenta diferent al seu ull, sensible a moltes realitats o visions de la realitat que sovint ens queden amagades. És, en certa manera, com donar la volta al mètode d’ànalisi del fet urbà, tot col·locant com a prioritari tot allò que sovint deixem en un segon pla.

El Castell de Cornellà – Sala d’exposicions
C/Mossèn Jacint Verdaguer, s/núm. - Tel: 93 474 51 35
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h.
Diumenges i festius de 10 a 14h.

Inauguració: dimecres 2 de juny, a les 20.00h

Cornellà de Llobregat, 31 de maig de 2010

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

 

Volver