L’Ajuntament de Cornellà recorrerà la sentència referida a les activitats al sector Famades

L’Ajuntament de Cornellà recorrerà la sentència referida a les activitats al sector Famades

El consistori rebutja les amenaces realitzades pels portaveus de les sales de festes contra els veïns

El posicionament de l’Ajuntament de Cornellà davant la sentència judicial referent als conflictes derivats de les activitats al sector Famades de Cornellà, i les seves repercussions en problemes d’ordre públic a la zona s’estableix en la línia de defensar en tot moment l’interès general que representa aquesta institució, interès relacionat amb la protecció dels drets de les persones però també en defensar les accions i actuacions municipals.

En primer lloc, cal remarcar que la sentència judicial que anul·la les llicències de diversos locals d’oci no és ferma, i que les actuacions municipals entorn d’aquest tema han anat sempre dirigides a evitar conflictes en el nucli urbà. A la mateixa sentència el jutge determina que “no cal excloure l’eventualitat de què l’interès general pogués recomanar el desplaçament de discoteques i sales de festa a llocs allunyats dels nuclis de població”.

Sobre aquest plantejament, el consistori entén que les llicències estan atorgades ajustant-se a dret i la sentència admet el possible anacronisme de la normativa i les vies d'actuació jurídica.

A nivell jurídic, l’Ajuntament de Cornellà recorrerà la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Pel que fa a les diverses informacions derivades d’aquesta sentència, l’Ajuntament de Cornellà vol posar de manifest els següents aclariments:

-L’Ajuntament de Cornellà en cap cas concertarà la defensa dels seus drets amb els propietaris de les discoteques, ni ho ha fet en el passat, ni ho farà en el futur.

-L’Ajuntament de Cornellà seguirà mantenint les mateixes postures i mesures respecte de les persones que alteren l’ordre. Aquestes mesures s’han pres en col·laboració i amb la participació de les diverses forces policials responsables.

-L’Ajuntament de Cornellà manifesta que entén i respecta la legitimitat de les veïnes i veïns d’aquesta zona propera al sector Famades per emprendre les mesures legals que considerin pertinents, alhora que discrepa i rebutja les amenaces realitzades pels portaveus de les sales de festes contra aquests veïns.

Cornellà de Llobregat, 19 de maig de 2010

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00