Museu Palau Mercader

Matrimonis civils al Palau Mercader

19990306_Boda Can Mercader-01.jpg

La Llei 35/1994, de 23 de desembre, autoritza els alcaldes o regidors en qui deleguin expressament a celebrar matrimonis civils. En el cas de Cornellà, la cerimònia es realitza a la planta baixa del Museu Palau Mercader, d'acord amb l'agenda establerta pel Gabinet Institucional de l'Alcaldia, els dissabtes (matí i tarda), excepte durant el mes d’agost.

NOTA IMPORTANT
Abans de fer la sol·licitud a l'Ajuntament de Cornellà, és necessari i imprescindible dirigir-se al Registre Civil o a qualsevol Notari, les úniques autoritats competents per realitzar el tràmit, i lliurar la documentació necessària per iniciar l’Expedient de Matrimoni Civil.

Per iniciar Expedient Matrimonial al Registre Civil de Cornellà cal demanar cita prèvia al correu electrònic registre.civil.cornella@xij.gencat.cat o al telèfon 93 551 70 35. El Registre Civil de Cornellà està situat al carrer de Can Rosés núm. 1 (edifici dels Jutjats).

Com fer la sol·licitud?

És requisit que almenys un dels contraents estigui empadronat a Cornellà de Llobregat, o bé hi treballi, la qual cosa haurà d’acreditar-se.

Quan les persones contraents hagin obtingut el justificant de l'inici d'expedient al Registre Civil, ja poden concertar cita prèvia amb el Gabinet Institucional de l'Alcaldia i per concretar la data i les condicions de celebració de la cerimònia i entregar l'imprès de sol·licitud.

La cerimònia civil té un cost en concepte de Taxa per Matrimoni Civil, segons l'Ordenança fiscal municipal núm 13

Documentació necessària

  • Document que acrediti la iniciació de l'expedient matrimonial del Registre Civil o Notaria.
  • Imprès de sol·licitud demanant la celebració de Matrimoni Civil (el podeu descarregar des de la web de Tràmits).
  • El Gabinet Institucional de l'Alcaldia us entregarà un document d'autoliquidació per abonar la Taxa per Matrimoni Civil.
  • Fotocòpia del DNI , passaport o NIE de les persones contraents i de dos testimonis (els documents han d'estar vigents en el moment de la celebració).

 

Més informació:

WEB DE TRÀMITS

GABINET INSTITUCIONAL DE L'ALCALDIA
  Edifici de Can Vallhonrat / Pl. de l'Església, s/núm.
     Telèfon: 93 475 87 31.
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 8.30 a 19.30 hores.