Òrgans de govern

El Ple Municipal, la Junta de Govern Local i la junta de portaveus.