L'equip de govern

L'alcalde és la màxima autoritat del municipi i és escollit en sessió plenària pels regidors i regidores.

Les seves funcions són presidir i dirigir l’Ajuntament, representar-lo davant altres persones o institucions públiques i privades, dirigir els serveis municipals i designar d’entre els regidors i regidores representats del Ple l'equip de govern, aquells que assumiran la seva representació en cas d’absència (els tinents d’alcalde), i els que seran responsables dels diferents serveis i àrees municipals.