Ioan Mihai Fodor

Grup Municipal del PSC
IoanMihai_Fodor23.jpg
Romania, 8 de novembre de 1995
 

Currículum / biografia:

  • Graduat en Dret i Administració i Direcció d'Empreses (UAB)
  • Tècnic Superior en gestió comercial i màrqueting
  • Opositor a FHCN, subescala de Secretaria-Intervenció
  • Experiència Laboral: Tècnic Assessor de projectes d'innovació social i urbana al Gabinet Tècnic de l'alcaldia de l'Ajuntament de Cornellà. Empresa del sector financer. Empresa del sector industrial alimentari.
  • Veí del barri de Sant Ildefons

  

Responsabilitat a l'Ajuntament de Cornellà