Junta de Govern Local

És l’òrgan que, sota la presidència de l’alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l’alcalde ha delegat funcions específiques que tracten els diversos àmbits de funcionament diari de la ciutat i les necessitats de les persones que hi viuen, dins de les competències municipals.

Per tant, la seva funció és assistir a l'alcalde i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal o la mateixa Alcaldia.


Composició de la Junta de Govern Local

President

Antonio Balmón Arévalo (PSC-CP)


Vocals

Emilia Briones Matamales (PSC-CP)

Antonio Martínez Flor (PSC-CP)

Joana Piñero Romera (PSC-CP)

Claudio Carmona Vargas (CECP-C)

Ioan Mihai Fodor (PSC-CP)

Jaime Javier Egea Martínez (PSC-CP)

Nelia Martínez Gallardo (PSC-CP)

Ot Garcia Ruiz (PSC-CP)


Observadors sense vot

Carlos Domínguez Rodríguez (PSC-CP)

Enrique Vanacloy Valiente (PSC-CP)

Lidia Gómez Pla (PSC-CP)

Manel Clavijo Losada (PSC-CP)

Gloria Recio Díaz (PSC-CP)

Sergio Gómez Márquez (CECP-C)


Sessions de la Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries se celebren els divendres no festius cada dues setmanes. L'horari d'inici de les sessions és a les 9.30 hores.

Podeu consultar les convocatòries i actes de la Junta de Govern Local a la web de Govern Obert. També hi trobareu més informació sobre les seves funcions i competències.