AGENDA SOCIAL I URBANA PER ENFORTIR LA COMUNITAT

Febrer'21-10981.jpg

La creació de l’Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO) és el pas que permet definir l’agenda de la ciutat de Cornellà de Llobregat orientada a la construcció del futur, oberta cap a la ciutadania, les formacions polítiques i els agents socials i econòmics compromesos amb la ciutat, tant a títol col·lectiu com a títol individual, per abordar un anhel comú de recuperar, enfortir i millorar les nostres fortaleses.

Els seus objectius i actuacions s'emmarquen en els àmbits de la pobresa; la salut, el benestar social i la solitud; l'educació; la igualtat de gènere; l'activitat econòmica; el camí cap a una ciutat inclusiva i segura; el projecte Cornellà Natura; i l'accés a l'habitatge. Prop de 40 agents socials i partits polítics de la ciutat s'han sumat a l'ASUECO, en un acord signat el 25 de febrer de 2021 al Citilab.

Presentació

 Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO)

 Agents socials, entitats i partits signants

 

Cicle de conferències

REFLEXIONS DE CIUTAT (abril-juny 2022)

 

Antecedents 

L'ASUECO pren el relleu d'anteriors acords impulsats des de la ciutat de Cornellà per fer front, a través del consens, als reptes socials amb què es troba la ciutat.

 Més informació

 


Notícies del projecte

 

Les Comissions de treball de l’ASUECO posen en comú els avenços dels seus objectius | 26.4.2022

Nou cicle de conferències per reflexionar sobre el futur de la ciutat | 22.3.2022

Mitjançant l'ASUECO, la ciutat es reactiva i pren impuls (2a reunió Comissió 3) | 22.11.2021

Mesures per tenir cura i enfortir la Comunitat | 12.11.2021

La Comissió “Cornellà Humana i Verda” de l’ASUECO, reprèn la seva activitat per tal recollir propostes dels seus integrants i avançar en la consecució dels seus objectius | 28.10.2021

Constitució del Plenari de l’ASUECO | 21.6.2021

La Comissió “Cornellà Educadora i Inclusiva” intensifica la seva activitat per tal recollir propostes dels seus integrants i avançar en la consecució dels seus objectius | 11.6.2021

L'Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO) posa en marxa les seves comissions sectorials de treball | 17.5.2021

Cornellà promou un nou pacte de ciutat  amb l’impuls de l’agenda social i urbana per enfortir la comunitat i fer front als reptes de futur | 26.2.2021

 

 

 

 

 


asueco-pobresa-1200px.jpg  asueco-solitud-1200px.jpg  asueco-salut-1200px.jpg  asueco-educacio-1200px.jpg  asueco-igualtat-1200px.jpg  

asueco-treball-1200px.jpg
  asueco-inclusiva-1200px.jpg  asueco-natura-1200px.jpg  asueco-habitatge-1200px.jpg