El Consell de Ciutat

DSCF3832.jpg

Què és

La participació de persones i entitats en la millora de la Ciutat, la implicació directa amb preguntes i propostes, i la transparència, per donar a conèixer què s’està fent i com es financien obres i projectes, és la finalitat del Consell de Ciutat.

 Aquest òrgan de consulta i participació va néixer el 24 de gener de 2013 i es regula al Reglament Orgànic Municipal.

A les seves sessions hi assisteixen els membres dels grups municipals. Un representant de cada Consell Municipal: Del d'Esports, de Cooperació i Solidaritat Intern, de la Dona, de participació de Medi Ambient, de Prevenció i Seguretat, de la Gent Gran de Cornellà, de Salut, de Serveis Socials, de Cultura, de la Infància i l'Adolescència, i de Comerç i Turisme.  També 10 entitats molt representatives de la ciutat de tots els àmbits socials i econòmics de Cornellà. 5 persones de rellevància i molt compromeses amb la Ciutat. I 5 membres més de la ciutadania, que varen voler optar a participar i varen presentar la seva candidatura.

La diversitat i la pluralitat volen conduir aquest òrgan a ser un protagonista en el disseny de les futures línies d’actuació, col·laborant amb els representats locals per a crear una ciutat més habitable, segura i neta. 

Qui en forma part

El Consell de Ciutat està format per un grup de persones escollides de forma diversa, per tal de  garantir la màxima pluralitat i sensibilitat social.

Hi estan representats, a més de l'alcalde, els diferents grups municipals, un representant de cadascun de la resta de consells de participació sectorials de la ciutat,  deu persones en representació d'entitats o institucions significatives de la ciutat, cinc persones d'especial rellevància ciutadana, i també cinc ciutadans o ciutadanes de Cornellà que desitgin formar-ne part i participin en la convocatòria que es realitza al principi de cada mandat municipal.

  Més informació a la web de Govern Obert

 

Arxius Adjunts