Polítiques d'igualtat

Cornellà ciutat compromesa amb la justícia social i la igualtat de gènere: el IV Pla Director de Polítiques d’Igualtat

IV Pla Director de Polítiques d’Igualtat

El IV Pla Director de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per als anys 2022-2026, va ser aprovat per unanimitat al Ple Municipal celebrat el passat 20 de juliol de 2022 i és producte de la feina feta des de fa més de dues dècades des del nostre ajuntament amb la col·laboració de les entitats que conformen el Consell Municipal de la Dona.
 
L’Ajuntament de Cornellà des de la constitució del Consell Municipal de la Dona i la regidoria de Dona l’any 1995, va marcar uns objectius generals i unes accions específiques per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, defensar els drets de les dones, fomentar la participació social i cultural de les dones del municipi, així com crear serveis i eines per a millorar la situació de les dones de Cornellà, prioritzant l’atenció a aquelles que es troben en situacions d’especial dificultat.
 
Una de les prioritats va ser la creació, el mateix any 1995, del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), concebut com a servei d’informació, atenció i assessorament a les dones en situacions de violència masclista, però també com a espai de trobada, formació, debat i reflexió.
 
El IV Pla Director de Polítiques d’Igualtat és fruit de l’experiència i treball realitzat a través dels diferents Plans locals d’igualtat existents fins ara i suposa un nou model d’organització que, a partir d’una línia estratègica definida políticament (compta amb més de 30 accions específiques) té com a finalitat principal la planificació d’actuacions coordinades, l’objectiu de les quals és aprofitar els recursos existents per donar un millor servei a la ciutadania. 
El propi Pla ha de ser també un instrument de visibilització del compromís de l’Ajuntament amb les normatives nacionals i internacionals,  d’acord amb la certificació de la Norma SG CITY 50-50, el distintiu a favor de la igualtat de gènere de l’àmbit municipal que el nostre ajuntament  va obtenir l’any 2020.
 
Podem considerar que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat inicia un nou cicle envers la igualtat efectiva de dones i homes i vol reafirmar el seu compromís amb la igualtat assumint estratègicament, en la governança local, la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques de l’àmbit municipal, essent molt conscient de la seva responsabilitat davant dels reptes que afecten el conjunt de la ciutadania.