Polítiques d'igualtat

L’Ajuntament de Cornellà rep el Distintiu per la Igualtat de Gènere

L’Ajuntament de Cornellà ha rebut aquest any 2020 el Distintiu per la Igualtat de Gènere que atorga l'associació FORGENDER SEAL.

L’Ajuntament de Cornellà ha rebut aquest any 2020 el Distintiu per la Igualtat de Gènere que atorga l'associació FORGENDER SEAL, per haver implementat el sistema de gestió de gènere que integra la perspectiva de gènere en la seva organització i en les polítiques i actuacions.

Aquest sistema ha suposat al llarg d’aquests últims anys l’ increment de la promoció dels drets humans de les dones del municipi,  l’augment de la prevenció, atenció i solucions contra la violència masclista i la transformació de rols i estereotips socials entre d’altres aspectes.