Polítiques d'igualtat

Nou projecte cultural i artístic adreçat a les Dones de Cornellà

‘Educ’art: empoderament a través de les arts’ és un projecte impulsat i creat per l’artista local Montserrat Orozco Cees. Adreçat a les dones de Cornellà, es tractarà de píndoles formatives i activitats relacionades amb el teatre, la lectura i l’art que impartiran artistes locals.

L’artista local Montserrat Orozco Cees amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat impulsen un projecte cultural i educatiu adreçat a les dones de Cornellà amb l’objectiu de generar un punt de reflexió, trobada i sinergia entre les dones de Cornellà i tot el què la Cultura i l ’Educació cornellanenca els hi pot oferir.

‘Educ’art: empoderament a través de les arts’ es fonamenta en l’estreta, i necessària, relació què han de tenir l’educació i la cultura a la nostra ciutat. Aquest projecte treballa amb tres línies desenvolupament: Teatre, Art i Lectura, i des d’una perspectiva de gènere, per eradicar les desigualtats entre dones i homes, i en el camí d’aconseguir la igualtat real.

El projecte, ideat i dirigit per l’artista local Montserrat Orozco Cees desenvoluparà en el primer trimestre de l’any 2022, durant els mesos de gener, febrer i març. Les diferents píndoles formatives es faran, normalment,  tots els dimarts en diferents espais de la ciutat.

Les activitats es distribueixen de la manera següent:

1r dimarts de mes:   Activitats relacionades amb la Lectura

2n dimarts de mes:  Activitats relacionades amb el Teatre

3r dimarts de mes:   Activitats relacionades amb l’Art

4t dimarts de mes:  Cornellà ciutat educativa/cultural

 Cada sessió/píndola formativa tindrà una durada de 1h i 30 minuts i seran gratuïtes.  Les inscripcions a les diferents accions formatives s’han de fer al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones:   telèfon: 934742841 o per email a ladona@aj-cornella.cat.

Consultar programació: www.cornella.cat  @igualtatcornella

La cloenda es farà coincidir amb els actes del Dia internacional de la dona (8 de març) i del Dia internacional del teatre (27 de març) amb la representació teatral “Totes els dones”, un espectacle de la companyia de teatre cornellanenca Microcornellateatre.

 

Implicació d’artistes i professionals de Cornellà

Els professionals què hi intervindran són de la nostra ciutat. Això es fa amb la intenció de posar en valor la qualitat humana i professional què ofereix el municipi. Tanmateix també s’impliquen a dones professionals de la ciutat per a compartir la seva expertesa, i a la vegada, oferir referents femenins a la ciutadania. Els professionals què hi participen són: Jordi Rocosa, Ángel Amazares, Elena Losada, Meritxell Ceballos, Sergi Díez, Microcornellateatre, Laura Orozco, Verónica Tomico,Raquel Franco i  Nusteatre.

Tanmateix els espais en el què es desenvolupa el projecte són situats, en la majoria de casos, al barri de Sant Ildefons, per posar en valor, tota la riquesa què el barri pot oferir a la ciutadania.

En definitiva es tracta d’impulsar Cornellà com una ciutat on cultura/associacionisme i educació treballin juntes per al desenvolupament integral  de les ciutadanes cornellanenques, conèixer el què la ciutat els pot oferir, a la vegada què empoderar-les per oferir oportunitats de creixement i cap a la igualtat real.