Polítiques d'igualtat

SERVEI PARLEM - ESPAI DIÀLEG: un Servei de Mediació Familiar i facilitació en resolució de conflictes del Departament de Polítiques d’igualtat

La commemoració del Dia Internacional de la Mediació neix amb l’aprovació el 21 de gener de 1998 de la Recomanació R(98)1 del Consell d’Europa sobre mediació en l’àmbit familiar. Així, des de l’origen, la mediació va íntimament lligada a l’àmbit familiar i els conflictes s’hi generen en aquest marc.
La resolució de 21 de gener va suposar un gran impuls en el foment de mecanismes de solució de conflictes i litigis per a l’assoliment d’acords amistosos i amb menor cost econòmic i social, aprofundint en l’anàlisi de la conflictologia, les emocions i les necessitats personals, més enllà dels interessos i posicions tradicionals en els contextos judicials.


La ciutat de Cornellà de Llobregat té un ferm compromís amb la cultura de la pau, el diàleg i les mesures alternatives de resolució de conflictes. Aquesta aposta de l’Ajuntament de Cornellà es manifesta en les seves polítiques públiques, el tarannà de les persones professionals en l’atenció ciutadana, i la creació i impuls dels diferents serveis i projectes que des de fa anys treballen per a la ciutadania, posant al seu abast la informació, els mecanismes i els espais públics necessaris per a poder resoldre les seves controvèrsies des de la maduresa i la corresponsabilitat.


El Servei Parlem-Espai Diàleg és el servei de mediació del Departament de Polítiques d'Igualtat, que posa a l'abast de la ciutadania una eina pública de resolució no judicial, a fi de resoldre problemes en l'àmbit de la família, amb vocació de millora permanent.
Es tracta d’un servei de proximitat que ofereix acompanyament emocional, flexibilitat i rigor professional, fonamentat en la pràctica de la mediació familiar, oferint a la ciutadania un espai de trobada per resoldre conflictes de caire familiar, sense haver d’arribar a la judicialització del conflicte.
Amb la voluntat de commemorar el Dia Internacional de la Mediació a la nostra ciutat, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat impulsa una Jornada formativa amb els diferents equips del Departament de Serveis Socials a fi de poder donar a conèixer què és la mediació familiar, quina és la seva metodologia, fases del procés, paper de les parts i del mediador, experiències en casos de parelles amb menors a càrrec o relacions familiars complexes, ... així com la coordinació amb el Servei de Mediació familiar Parlem que des de 2018 s’ofereix als cornellanencs i cornellanenques i que forma part de la xarxa de recursos de l’Ajuntament de Cornellà, treballant de manera transversal en la resolució de conflictes.


Aquesta jornada esdevé una oportunitat per poder reflexionar, explorar i implementar nous recursos entre els professionals de primera línia davant les situacions més vulnerables com són els equips d’educadors/es i assistents/es socials,així com tècnics/ques del Departament de Serveis Socials, i les professionals mediadores que coneixen les opcions extrajudicials adients a cada cas.