Guàrdia Urbana

Funcions de la Guàrdia Urbana de Cornellà

La Guàrdia Urbana de Cornellà té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania. Depèn de l'Ajuntament de Cornellà, i la seva seu és a l'edifici de Can Gaya (c. Rubió i Ors 65). Es tracta d'un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada.

 

Funcions

La Guàrdia Urbana centra la seva actuació en cinc grans àmbits:

iconfinder-tick_green_1398912.png Trànsit i Circulació. Amb l'objectiu d'assegurar la lliure circulació dels ciutadans, la policia ordena i regula el trànsit de vehicles i persones així com l'estacionament a la via pública.

iconfinder-tick_green_1398912.png Policia Administrativa. Consisteix en realitzar les actuacions necessàries encaminades a comprovar l'adequació de les activitats a les Ordenances Municipals i resta de reglaments.

iconfinder-tick_green_1398912.png Seguretat Ciutadana. Intervencions preventives dirigides a evitar la comissió d'actes delictius, i si s'han produït, col·laborar amb els altres cossos de seguretat per fer les indagacions pertinents per a la detenció dels autors. 

iconfinder-tick_green_1398912.png Policia Assistencial. Atenció especial a persones en situació de desamparament, menors, gent gran, víctimes d'accident o de delictes. En general informar i ajudar al ciutadà, a través dels agents de barri. Protecció Civil en situacions d'emergència.

iconfinder-tick_green_1398912.png Relacions amb la comunitat. Coordinar-se amb moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat, amb l'objectiu d'aconseguir apropar més la policia a la ciutadania.

 

Galeria d'Imatges

20131213_Guàrdia Urbana app seguretat-2104.jpg
20141127_Punt info Guardia Urbana Mercadillo-0412.jpg
20190131_Guardia Urbana pas vianants-28245.jpg
20190712_Unitat Seguretat Ciutadana-4803.jpg
20190930_Premis Guardia Urbana-17042.jpg
20190930_vehicles Guardia Urbana-16929.jpg