Guàrdia Urbana

Pla de Seguretat Local

El Pla de Seguretat Local de Cornellà de Llobregat (PLASECOR)

  

20180403_Junta Seguretat Local-16872.jpg

La Llei 4/2003 d'ordenació de sistema de seguretat pública de Catalunya estableix que els plans de seguretat són eines pera impulsar les accions territorials planificades en l'àmbit preventiu, analitzant i evitant els conflictes que encara no s'han manifestat, promovent la implicació dels diferents actors de la seguretat, l'assumpció de responsabilitats en la seva execució i l'afavoriment de la feina conjunta i transversal.

El Pla de Seguretat Local de Cornellà de Llobregat (PLASECOR) va ser aprovat per unanimitat en la Junta de Seguretat Local el 23 de març de 2011. S'estructura en tres eixos: persona, serveis i ciutat; i detalla nou programes d'actuació, que són Seguretat Ciutadana, Seguretat Viària, Emergències i Protecció Civil, Grups de Risc, Espai Públic, Civisme, Seguretat Actes Públics i Privats, Seguretat Urbanística i d'Activitats i Seguretat Sanitària i Mediambiental.

  

> Pla de Seguretat Local de Cornellà de Llobregat