Guàrdia Urbana

Protecció Civil

20131213_Guàrdia Urbana app seguretat-2104.jpgEl Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi de Cornellà de Llobregat, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

 

Consulta el DUPROCIM