Guàrdia Urbana

Servei d'Observació Nocturna (SON)

SON-logo.jpgEl Servei d’Observació Nocturna (SON) és un projecte social d’ocupació a mig camí entre els educadors cívics i la figura dels tradicionals serenos de les primeres dècades del segle passat.

L’objectiu del servei és vetllar per la tranquil·litat, millorar la sensació de seguretat i la confiança ciutadana als carrers, especialment des d’una mirada amb perspectiva de gènere pel que fa als recursos de protecció que la ciutat desplega, pensant en la població femenina i la percepció de seguretat que, sobretot en horari nocturn, tenen a l'espai públic.

L’equip de serenos està format per 7 persones, majors de 45 anys, en situació d’atur, que han estat contractades a través d’un pla d’ocupació local i han rebut formació específica en temes de mediació, civisme i comunicació.  El servei està sota la supervisió del departament de Protecció Civil, en estreta coordinació amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, a qui han de comunicar qualsevol incidència vinculada amb la seguretat, els serveis de via pública i de neteja.

Els serenos recorren els carrers a peu i per parelles, en diversos torns, de dilluns a diumenge, en horari de 23.00 a 06.00 h. En una primera fase, ho faran només pels barris de Sant Ildefons i de La Gavarra.

Gener'22-19802.jpg 

Funcions

  • Inspeccionar l’estat del mobiliari urbà, parcs i jardins, l’enllumenat, els vehicles estacionats, i l’estat general dels edificis i dels comerços per detectar que estiguin ben tancats i sense desperfectes.
  • Advertir de la presència de persones sense llar dormint al carrer, especialment en època de fred.
  • Anotar els punts d’abandonament de mobles i andròmines.
  • Acompanyar puntualment a persones fins al portal de casa seva, com pot ser gent gran que es pugui trobar desorientada, amb mobilitat reduïda o amb discapacitat, o a aquelles persones que precisin sortir a la nit per anar a treballar, a farmàcies de guàrdia, etc.

 

En cap cas substituiran els cossos de seguretat: no poden intervenir directament en situacions relacionades amb possibles activitats delictives, ni en situacions d’emergència. La seva funció en aquests casos és avisar immediatament a la policia local o al 112.

Per a més informació sobre el servei, contacteu amb la Guàrdia Urbana de Cornellà mitjançant el telèfon 93.377.16.90 de 8.00 a 14.00 hores.