Guàrdia Urbana

Els pressupostos 2023 consoliden el reforç en seguretat i convivència a Cornellà

Enguany es destinaran 1.193.359€ dels pressupostos de 2023 per garantir la seguretat a la ciutat, una de les principals preocupacions del govern municipal de l’Ajuntament de Cornellà. Un fet que es reflecteix als pressupostos dels dos últims anys que consoliden la despesa econòmica important que s’ha fet en polítiques de seguretat i protecció civil, la qual ha crescut al voltant d'un 19%.

En aquests darrers anys s'han incrementat els efectius de la Guàrdia Urbana: dotze agents, 1 nou gos, nous vehicles i més recursos tecnològics que han permès, d'una banda, que la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), creada en 2011, passi de 1 a 2 equips, amb renovació de vehicles i equipaments (armilles de protecció, càmares integrades, escuts, etc.). Els dos equips de la USC presten servei set dies a la setmana, i encara que inicialment es van destinar al barri de Sant Ildefons, ara han ampliat els seus objectius a altres zones de la ciutat, com ara zones d'oci nocturn durant el cap de setmana.

D'altra banda, s'han ampliat la Unitat de Convivència, especialitzada en resolució de conflictes en comunitats de veïns, i la dotació de guàrdies de barri per oferir més cobertura i millor servei a la ciutadania. 

Millorar la confiança i preservar la seguretat

També, aquest pressupost, serveix per treballar la proximitat amb la ciutadanita i poder generar un clima de confiança a la ciutat, per afavorir la convivència. En aquest sentit, s'han establert mecanismes preventius des de diferents perspectives i amb objectius molt concrets: preservar la seguretat individual per enfortir la seguretat col·lectiva. Mecanismes com l'APP de Seguretat Ciutadana, i la funcionalitat que permet alertar en casos d'assetjament i de violència masclista. Un àmbit que preocupa notablement: la violència masclista i la protecció de les dones, aquesta especificitat té un pes important dins de les actuacions de seguretat i les polítiques preventives que es porten a terme a la ciutat. 

Altres accions van encaminades a evitar la degradació dels espais públics i millorar la sensació de seguretat als carrers amb una il·luminació adequada i uns espais ordenats i nets. En aquesta línia de transmetre més tranquil·litat i seguretat a les persones que transiten pel carrer a la nit, estaria el Servei d'Observació Nocturna (SON), los serenos de Cornellà, una figura creada ara fa tot just un any i que ha tingut un balanç molt positiu respecte a les seves competències i la percepció de la ciutadania. Aquest servei es va posar en marxa també des de la perspectiva de gènere pel que fa als recursos de protecció que la ciutat desplega a l’espai públic, pensant en la població femenina, sobretot en horari nocturn.

Més atenció a la seguretat vial

La seguretat també vol dir fer complir les ordenances municipals pel que fa a la seguretat viària i ordenament del trànsit. En els darrers anys, el gran augment de vehicles de mobilitat personal com bicicletes i patinets elèctrics ha comportat una vigilància més gran respecte al compliment de la normativa per part d'aquests vehicles, tant per vetllar per la seguretat dels seus conductors com la seguretat de la resta de vianants i usuaris de la via pública. En el 2022 es van posar més de 1.700 sancions a patinets, a més de desenvolupar campanyes informatives i de sensibilització.