Guàrdia Urbana

Els serenos de Cornellà compleixen un any amb més de 1.500 actuacions a la via pública

L’Ajuntament de Cornellà fa un balanç positiu del Servei d’Observació Nocturna (SON), els serenos de Cornellà, que es va posar en marxa l’1 de febrer de 2022 amb l’objectiu de vetllar per la tranquil·litat, millorar la sensació de seguretat i la confiança als carrers, especialment des d’una mirada amb perspectiva de gènere.

Durant aquest primer any, l’equip d’Observació Nocturna format per 7 persones (4 homes i 3 dones) ha realitzat un total de 1.562  intervencions en incidències a la via pública, atenció personal i tasques informatives (referents als serveis municipals de neteja, ordenances, civisme...), i s’han fet 4.825 actuacions d’observació.

De les 1.562 intervencions, el percentatge més elevat (22%) han estat relacionades amb desperfectes al mobiliari urbà, neteja viària i retirada de residus, entre d’altres; seguit per l’acompanyament a persones que sol·licitaven els seus serveis quan es desplaçaven pels carrers i tenien sensació d’inseguretat, amb un 19% del total. En aquest sentit, els Serenos també han acompanyat, en alguns casos, a persones que ho van sol·licitar (amb cita prèvia a la Guàrdia Urbana) per desplaçaments a centres de salut o farmàcies, etc. (majoritàriament persones amb mobilitat reduïda o grans) i també han fet un servei d’acompanyament a domicilis a persones que es trobaven desorientades.

 El tercer àmbit de major intervenció d’aquest equip ha estat la informació sobre la campanya d’ADN caní. La comprovació de compliment de normatives per part dels comerços, així com la supervisió de vehicles han estat altres de les intervencions més significatives en els primers 12 mesos d’activitat dels Serenos. 

L’equip també ha participat en esdeveniments municipals, com les festes de barri, la Festa Major i altres actes populars oferint suport a la Guàrdia Urbana, destacant la seva col·laboració en la prevenció de violència masclista.

Del total de les intervencions realitzades, només un 2 % han requerit la participació de la Guàrdia Urbana.

Els serenos han tingut un paper molt actiu des del punt de vista informatiu i d’atenció a la ciutadania en àmbits com el civisme i assessorament en normatives i de serveis municipals. El seu paper i servei ha estat valorat positivament pels usuaris.

 

Nou equip

Cal destacar que el Servei d’Observació Nocturna és, a més, un projecte social d’ocupació a mig camí entre els educadors cívics i la figura dels tradicionals serenos. L’equip de serenos d’aquest primer any estava format per persones majors de 45 anys, en situació d’atur, que van ser contractats a través d’un pla d’ocupació local i van rebre formació específica en temes de mediació, civisme i comunicació. Un cop aquest grup ha finalitzat aquest pla, al gener s’ha incorporat un de nou, amb les mateixes característiques, que ha rebut la formació corresponent. En total són 4 homes i 1 dona residents a Cornellà.

Els serenos recorren els carrers a peu i per parelles, en diversos torns, de dilluns a diumenge, en horari de 23.00 a 06.00 h pels barris de Sant Ildefons i de La Gavarra. El servei està sota la supervisió del departament de Protecció Civil, en estreta coordinació amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, a qui comuniquen qualsevol incidència vinculada amb la seguretat, els serveis de via pública i de neteja.

Els serenos porten una indumentària fàcilment identificable, adaptada a les condicions climatològiques de cada estació, i sobretot un calçat còmode i unes armilles reflectants de color taronja que porten un logo molt visible amb un mussol, la paraula SERENOS i el nom del servei.

 

Millorar la seguretat i el civisme

 Les característiques del servei, entre altres, són l’observació nocturna de la ciutat, el caràcter social i de coordinació operativa amb els serveis de via pública (enllumenat, neteja i incidències a la via pública), així com amb els cossos de seguretat i d’emergències. 

En cap cas substitueixen els cossos de seguretat: no poden intervenir directament en situacions relacionades amb possibles activitats delictives, ni en situacions d’emergència. En aquests casos han de contactar amb el 112 o directament a la policia local o als Mossos d’Esquadra.                                                                                                                 

Paral·lelament, els serenos desenvolupen tasques d’orientació, d’acompanyament puntual i d’atenció per a aquelles persones que ho necessitin i en facin una sol·licitud prèvia, sempre dins dels barris esmentats, al departament de Protecció Civil.