Guàrdia Urbana

Més de 1.700 sancions a patinets imposades per la Guàrdia Urbana al 2022

Les sancions a conductors de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) per incomplir l’Ordenança Municipal de Circulació creixen un 90 % respecte de l’any anterior

La Guàrdia Urbana de Cornellà, durant l’any 2022, va obrir 1.762 expedients sancionadors contra Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a la ciutat. Es tracta d’un augment del 90% respecte de les sancions imposades l’any 2021. 

D'aquestes, un 47% s’han produït per anar sense casc homologat, el 25% per circular per la vorera, i un 11% per transportar un menor de 7 anys al vehicle. La resta, en menors percentatges, corresponen a conduir utilitzant el telèfon mòbil, conduir de forma negligent,  o no respectar un semàfor vermell, entre d’altres.

L’any 2021, l’Ajuntament de Cornellà va modificar l’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants, per adaptar-la al creixement exponencial de la utilització de vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat, principalment patinets, i d’acord amb la normativa aprovada pel Govern Central. L’objectiu de l’Ajuntament era regular la circulació d’aquests vehicles exclusivament per la calçada o pels carrils segregats, per evitar comprometre la seguretat dels vianants. 

Millorar la convivència i la seguretat viària

Tot i els beneficis que els VMP aporten a les ciutats no contaminen, eviten caravanes i no cal que ocupin espai d’aparcament a la via pública, utilitzats de forma negligent poden provocar problemes de convivència amb la resta de ciutadania, així com de seguretat viària, amb riscos tant per a tercers com per als seus mateixos conductors. 

Per aquest motiu, i amb la finalitat de corregir progressivament aquestes conductes, l’Ajuntament de Cornellà va realitzar durant els primers mesos de 2021 una campanya informativa centrada en els carrers on es detectava més circulació de VMP, així com al voltant de centres educatius, a càrrec d’educadors cívics i de la mateixa Guàrdia Urbana. Es va distribuir un díptic informatiu amb un resum de la nova normativa i accions de comunicació a través de les xarxes socials.

En el següents vídeos es resumeix d'una manera ràpida i clara la normativa vigent: 

"Si circules amb patinet, compleix la normativa"