Esports

Al centre d'ensenyament

centre_ensenyament_PROPOSTES_EDUCATIVES_2.jpg

Propostes Educatives

En aquesta pàgina trobareu un llistat de les diferents activitats que ofereix el departament d'Esports per als centres educatius de Cornellà. La informació més actualitzada la trobareu especificada cada curs a la web de les Propostes Educatives.

Web de Propostes Educatives

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ 3 NIVELLS INFANTIL-PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA

TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIALEDUCACIÓ 3 NIVELLS INFANTIL-PRIMÀRIA-SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAREDUCACIÓ INFANTILNivell: BRESSOL, P3, P4 i P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISMEEDUCACIÓ INFANTILNivell: P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA : BÀSQUET CB CORNELLÀEDUCACIÓ INFANTILNivell: P4 i P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA : RUGBYEDUCACIÓ INFANTILNivell: P5
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀEDUCACIÓ INFANTILNivell: P3, P4 i P5
TROBADA COMARCAL DE JOCS COOPERATIUSEDUCACIÓ INFANTILNivell: P5
TROBADA LÚDICA COMARCAL D’EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILNivell: P3 I P4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAREDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
BE ACTIVE, BE HEALTHYEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIUEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
CURSA D'ORIENTACIÓ CINQUÈ DE PRIMÀRIAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: CINQUÈ DE PRIMÀRIA
DESCOBREIX L'ESPORT. ACTIVITAT D'ORIENTACIÓEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ D'ESPORT ADAPTATEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
OLIMPÍADES D'ATLETISME A QUART DE PRIMÀRIAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: QUART DE PRIMÀRIA
PEDALS A L'ESCOLAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISMEEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
PROMOCIÓ ESPORTIVA : BÀSQUET CB CORNELLÀEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET ALMEDAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. (BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ)EDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BITLLES CATALANESEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
PROMOCIÓ ESPORTIVA: ESCACSEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: HANDBOLEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
PROMOCIÓ ESPORTIVA: KARATEEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
PROMOCIÓ ESPORTIVA: RUGBYEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TENNIS I PÀDELEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TRIATLÓEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: VOLEIBOLEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
SENYALITZA'T EN FORMAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIALEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
TROBADA DE JOCS DEL MON PER A SEGON DE PRIMÀRIAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: SEGON DE PRIMÀRIA
TROBADA DE JOCS PREESPORTIUS SISÈ DE PRIMÀRIAEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: SISÈ DE PRIMÀRIA
TROBADES ESPORTIVES COMARCALSEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
UNA VOLTA SOBRE RODES PER CORNELLÀEDUCACIÓ PRIMÀRIANivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAREDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
BE ACTIVE, BE HEALTHYEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER I SEGON D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIUEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
DESCOBREIX L'ESPORT. ACTIVITAT D'ORIENTACIÓEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER I SEGON DE SECUNDÀRIA.
DIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA AL CARRER (DEFC)EDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
GEOGIMCANAEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
INICIACIÓ AL RUNNINGEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ D'ESPORT ADAPTATEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER I SEGON D'ESO
MILLETAEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISMEEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA : VOLEIBOLEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. (BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ)EDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER i QUART DE SECUNDÀRIA
PROMOCIÓ ESPORTIVA: BITLLES CATALANESEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
PROMOCIÓ ESPORTIVA: ESCACSEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: HANDBOLEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: KARATEEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: RUGBYEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TENNIS I PÀDELEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
PROMOCIÓ ESPORTIVA: TRIATLÓEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
SENYALITZA'T EN FORMAEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIALEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA
TROBADES ESPORTIVES COMARCALSEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
UNA VOLTA SOBRE RODES PER CORNELLÀEDUCACIÓ SECUNDÀRIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA.

PERSONES ADULTES

VINE A FER ESPORT SALUT!PERSONES ADULTESNivell: PERSONES ADULTES

TRANSVERSALS

GRUP DE TREBALL MESTRES/PROFESSORS EDUCACIÓ FÍSICA (ONLINE)TRANSVERSALSNivell: MESTRES I PROFESSORS/ES
TROBADES DE FORMACIÓ DE PROFESSORS D'EDUCACIÓ FÍSICA (ONLINE)TRANSVERSALSNivell: MESTRES I PROFESSORS/ES