Esports

Esport escolar

Promoció de la pràctica esportiva en edat escolar, potenciant l'esport educatiu i en valors, de forma coordinada amb els docents, les AMPA i les entitats.