Polítiques de família

Espais Nadó

20151221_Centre Petita Infancia-18404.jpgEls Espais Nadó Teresa Majem són un servei municipal adreçat als infants de 0 a 9 mesos no escolaritzats i a les seves famílies, per facilitar el joc i la socialització dels nens i nenes, i donar suport als pares i mares en la criança dels seus fills i filles, a més de facilitar que es relacionin amb altres pares i mares que es troben en la mateixa situació.

Els Espais Nadó comencen el curs el 5 d’octubre i l’acaben a finals de juny. L’horari de matí és de 10.00 a 12.30 hores i l’horari de tarda és de 16.00 a 18.30 hores.


On són?

Espai Nadó Teresa Majem

Plaça dels Almogàvers, 2 (dins l’escola bressol Mag Maginet)

Telf. 93 376 81 29

Espai Nadó Teresa Majem

c/Vicenç Llivina, 7 (planta baixa de l’escola bressol La Trepa)

Telf. 93 470 92 68


20151221_Centre Petita Infancia-18429.jpgCom m'hi puc inscriure?

Les persones interessades s'han d'adreçar al departament de Polítiques de Família de l'Ajuntament de Cornellà. L'admissió es farà per ordre d'inscripció. Quan els grups queden plens hi ha una llista d'espera per cobrir les possibles baixes que es vagin donant durant el curs.

Documentació necessària per formalitzar la inscripció:

  • Fotocòpia DNI del pare i/o mare, o tutors.
  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant (si correspon per edat) i en el seu defecte un certificat mèdic oficial.
  • Fotocòpia del primer full del compte corrent per tal de domiciliar els rebuts.

L’Ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament de la unitat familiar a la ciutat de Cornellà.