Polítiques de família

Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)

Què és?

És un servei d'orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. El servei està enfocat des d'una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.

El SOAF és un servei de caràcter universal dirigit a totes les famílies.


TERAPIAFAMILIAR.jpgQuè ofereix?

  • Orientem sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles segons les diferents etapes del creixement dels infants (com potenciar l'autoestima, posar límits, donar autonomia, inculcar hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes, noves tecnologies, etc.).
  • Donem suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, amb intervenció terapèutica (situacions de desorientació o dificultats en l'educació de fills i filles, fracàs o absentisme escolar, sobrecàrrega familiar, problemes de convivència, conflictes amb fills i filles adolescents, conflictes de parella, separació divorci, situacions de dol, etc.).

 


On som?

SOAF
Av. de la Línia Elèctrica, 9
Tels. 938 326 378 / 93 377 02 12 ext.1140
soaf@aj-cornella.cat

Horari d’atenció:
 de dilluns a divendres de 9 a 19 hores, amb hores concertades. Servei itinerant.