Polítiques de família

Commemoració a les escoles del Dia Internacional de la Infància

Commemoració a les escoles del Dia Internacional de la Infància
Dia Internacional de la Infància 2020

Com cada any, el Dia Internacional de la Infància es commemora el 20 de novembre i a Cornellà, habitualment es portaven a terme dues festes els dies 20 i 21 de novembre a les places de Sant Ildefons i de la Sardana en què hi participaven nens i nenes de Primària escolaritzats en qualsevol dels centres de la ciutat.

Aquest any, però, donada la situació de pandèmia, la celebració ha variat i des de l’Ajuntament s’han impulsat activitats que es treballaran a les aules i reforçaran els valors universals dels drets dels infants recollits a la Carta de Nacions Unides. Per a desenvolupar aquestes sessions, s’han dissenyat materials comptant amb els col·legis del municipi. Totes les activitats que facin els nens i les nenes després es traslladaran a la resta de la ciutat.

Amb aquesta iniciativa es difonen els principis de la commemoració, a la vegada que es garanteix la seguretat dels escolars mantenint les seves aules bombolla. L’objectiu principal d’aquesta commemoració és difondre i parlar sobre els drets dels infants com a mesura de conscienciació respecte a les diferències existents entre els nens i nenes de tot el món.

Dia Internacional de la Infància 2020