Consulta el cens electoral i el centre on votar

El cens electoral és una base de dades que conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a votar i no estan privats definitiva o temporalment del dret de sufragi. Ho elabora l'Oficina del Cens Electoral (OCE), òrgan enquadrat en l'Institut Nacional d'Estadística.

El cens que s'utilitza en cada procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la convocatòria. En el cas de les eleccions del 23 de juliol, el cens es va tancar a 1 de març de 2023.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en aquests comicis podran votar a la nostra ciutat 62.771 electors. Poden votar tots els espanyols majors d'edat inscrits en el cens electoral, tant residents a Espanya com residents a l'estranger. A més d'a través del vot presencial, poden exercir aquest dret mitjançant el vot per correu.

Cada elector o electora ha rebut de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en la qual els correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, locals o Taules que hagin pogut produir-se.ens electoral des seu Ajuntament.

iconfinder-tick_green_1398912.png Consultar les dades del cens és fàcil  complimentant els camps marcats amb asterisc i prémer el botó Cercar.

iconfinder-tick_green_1398912.png També pot consultar AQUÍ els centres on es pot votar.