Cornellà compta amb un programa pioner a Catalunya d’atenció a nens i adolescents testimonis de violència domèstica

Cornellà compta amb un programa pioner a Catalunya d’atenció a nens i adolescents testimonis de violència domèstica

Durant 2011 s’han atès a un total de 276 nens/nenes i adolescents que han estat exposats d’una forma directa o indirecta a violència domèstica

El municipi, precursor en polítiques vers les dones, també ha plantejat una reforma penal perquè es contempli la violència psíquica

Cornellà, ciutat precursora de polítiques vers les dones, disposa d’un servei pioner a Catalunya: el Programa d’Atenció a Nens i Adolescents Testimonis de Violència de Gènere (TEVI), adreçat a menors que han estat exposats a violència domèstica, que mostren malestar o patiment per aquesta causa i tenen símptomes que poden perjudicar la seva salut així com la seva capacitat d’interrelació social.

El projecte, que es va posar en funcionament l’any 2005, és fruit del treball d’investigació dels professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) que forma part de l’Hospital Sant Joan de Déu i és el centre de referència a les poblacions de Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 

Amb el programa es persegueixen dos objectius. Per una banda oferir assistència i rehabilitació específica i especialitzada a aquests menors que presenten trastorns psicopatològics, que implica a més, una prevenció secundària de les seves conseqüències sobre la salut, el desenvolupament escolar i la vida social. En segon lloc, es pretén construir un model assistencial eficaç que permeti consolidar el circuit d’atenció a la violència domèstica i fer visibles les conseqüències que té per als menors.

Durant 2011 es van atendre a través d’aquest programa, 276 nens/es i adolescents, que són el 13% del total dels pacients atesos al Centre. Pel que fa al diagnòstic:  el 27% té trastorns reactius, el 22,5% trastorns de conducta, el 18% ansietat/depressió i el 13% estrès posttraumàtic. També s’ha detectat que un 11%  presenten trastorns centrats en el cos (son, alimentació...), el 2,5% tenen problemes de desenvolupament i un 6% altres trastorns.

L’equip del CSMIJ és multidisciplinari i està format per psicòlegs, psiquiatres i treballadora social, que poden assistir als pacients en funció de la seva especialitat. Per al programa TEVI treballen específicament, un total de 3 psicòlegs, un psiquiatra i una treballadora social.

El CSMIJ, a través del programa TEVI, participa en el circuit d’atenció i prevenció de la violència de gènere del sector sanitari. Els pacients arriben al centre a través de serveis com el Centre d’Informació i Recursos de les Dones de Cornellà (CIRD), dels centres de Salut Mental d’Adults de Cornellà i Esplugues, de la Casa d’Acollida del Baix Llobregat, dels Serveis del Sector Sanitari Fontsanta, treballadors Socials de Cornellà, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i Equips d’Assessorament Psicopedagògic. A través d’aquesta iniciativa s’afavoreix un circuit que permet abordar el problema de la violència de gènere des d’una atenció conjunta als adults i als menors, i que té en compte tant a les víctimes com als agressors.

Cornellà, ciutat contra la violència de gènere

Cornellà, a través del Centre d’Informació i Recursos per les Dones (CIRD) i el Consell Municipal de la Dona, ha estat una ciutat pionera en el desenvolupament de polítiques vers les dones i des de l’any 2000 compta amb una Comissió Institucional sobre violència de gènere en la que estan representades totes les institucions i agents implicats que actuen a la ciutat com ara les forces de seguretat, diferents departaments municipals, els serveis mèdics i sanitaris o els Jutjats, entre d’altres.

Des d’aquesta Comissió i a través del Consell Municipal de la dona es va presentar al Ministeri de Justícia una proposta de modificació de l’article 153 del Codi Penal amb l’objectiu que existeixi un tipus penal autònom per a la violència psíquica i que aquesta pugui ser tinguda en compte en la fase d’instrucció per tal de que pugui arribar a judici.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cornellà va aprovar l’any 2002 per unanimitat una moció per comparèixer exercitant l’acció pública, en tots els casos de denúncies per agressions formulades per les dones víctimes dels maltractaments. Així mateix, va ser una de les primeres ciutats en impulsar un protocol d’actuació i un circuit d’intervenció en casos de violència de gènere per tal d’oferir una atenció coordinada i integrada a les dones.

El Centre d'Informació i Recursos per a les Dones organitza anualment els actes reivindicatius amb motiu del dia 25 de novembre, participa en activitats formatives als instituts, i ofereix assessorament i suport a les víctimes de violència de gènere.

En aquest sentit, entre els diferents actes organitzats d’enguany , destaca l’acte que es desenvoluparà el dissabte, 24 de novembre (de 10 a 14h) a la plaça de l’Església: Un Mur contra la violència masclista on tota la ciutadania podrà deixar la seva empremta reivindicativa.

Cornellà de Llobregat, 23 de novembre de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar