Cornellà endega el projecte “renovem els barris” per garantir la conservació de la ciutat

Cornellà endega el projecte “renovem els barris” per garantir la conservació de la ciutat

Un equip de 10 persones farà petites reparacions al mobiliari urbà, paviment, enjardinat, etc per tal de mantenir en bones condicions d’ús l’espai públic.

L'Ajuntament de Cornellà dedica més del 30% del total del pressupost municipal  a l'Espai Públic i la Convivència, una de les seves principals àrees de despesa.

El nou projecte “Cornellà Millora - Renovem els barris” impulsat per l’Ajuntament de Cornellà contempla la realització de petites intervencions als diferents barris del municipi que precisen de reparacions menors, les quals acostumen a passar més desapercebudes però que contribueixen al manteniment de l’espai públic. Una brigada formada per deu persones s’ encarrega de realitzar les tasques de jardineria, neteja, pintura, reparació i reposició de mobiliari urbà i petites obres de pavimentació.

L’objectiu és anar fent actuacions de forma progressiva a tot el municipi per tal d’evitar el deteriorament i conservar l’entorn urbà. Els primers treballs d’arranjaments han començat en algunes zones del barri Sant Ildefons i duraran uns quants dies, ja que es tracta d’una de les zones més poblades i amb més superfície de Cornellà i requereix un major nombre d’intervencions.

Concretament, la brigada ha estat fent microreparacions a l’illeta de blocs compresa entre l’avinguda Salvador Allende, l’avinguda Sant Ildefons i carrer de Doctor Joan Arús. Es tracta de tasques de restitució i pintura de bancs, baranes i alguns desperfectes del paviment, així com també s’ha replantat vegetació a les jardineres i reubicat algunes d’elles per facilitar el pas de vianants. En alguns casos ha calgut repassar la pintura del terra com al carrer Dolçamara i, en altres, per millorar la mobilitat de la gent gran s’ha col•locat mobiliari de fitness (pedals de bicicleta) als bancs situats a la part posterior de la plaça i dels jardins dedicats a Blas Infante, i han col•locat més papereres en tota aquesta àrea.

Un cop finalitzades les tasques per aquesta zona, continuaran treballant per completar la resta d’obres previstes per tal d’adequar i dignificar els barris de Cornellà. En paral•lel a aquestes accions de reparacions també es contemplen necessitats enfocades a la millora de l’espai públic com la instal•lació de més fonts d’aigua a diferents indrets, parcs i places, del municipi.

L’espai públic, una tasca col•lectiva

L'Ajuntament de Cornellà dedica una de les seves principals àrees de despesa a l'Espai Públic i la Convivència, més del 30% del total del pressupost municipal. Neteja viària i d'equipaments, seguretat, recollida d'escombraries, i diverses intervencions contemplades als pressupostos, però protegir i cuidar l'espai públic és una responsabilitat col•lectiva. Fa uns mesos, l’Ajuntament va contractar una cinquantena de persones a l’atur amb experiència de peons o oficials de la construcció per formar part d'un nou pla local d'ocupació, els quals s’organitzarien en equips de treball anomenats brigades exprés per realitzar petites tasques de millora de l'entorn urbà de forma immediata.

A més, la col•laboració ciutadana és clau pel manteniment de Cornellà, ja que són els veïns i veïnes els que conviuen dia a dia al barri i qui millor coneixen les seves necessitats. A través de la plataforma A Prop Teu es poden fer suggeriments vinculats a l’espai públic per comunicar incidències o advertir d'algun element que estigui fet malbé, la qual cosa permet a l’Ajuntament actuar amb rapidesa en la reparació i renovació d’aquell espai. El 2016, gairebé van ser 1.300 incidències comunicades a l'Ajuntament mitjançant aquest sistema, de les quals 916 ja s’han resolt.


Cornellà de Llobregat, 2 de maig de 2017
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00