Cornellà aprova un pressupost de creixement per a 2018 amb 83 milions d'euros que incidiran en la política social i el projecte Cornellà Natura

  • La transformació cap a una ciutat més verda, una biblioteca per a Fontsanta-Fatjó i projectes socials com els plans d'ocupació destaquen en la proposta

  • L'Impost de Béns Immobles es congela per tercer any consecutiu, a l'igual que la resta d'impostos municipals

16.01.2018

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat un pressupost per a 2018 de 83.276.765 euros, un 5% més que el de 2017, amb els vots favorables del PSC i ICV-EUiA, i el vot en contra de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, Ciutadans, ERC i PP, en el ple celebrat a finals del mes de desembre.

Els pressupostos aprovats donen continuïtat a la línia estratègica impulsada pel consistori per a tot el mandat, especialment per a la transformació de la ciutat, amb l'impuls del projecte Cornellà Natura, que prioritza la cohesió urbana i un equilibri entre mobilitat, sostenibilitat i socialització. En paral•lel, l'equip de govern fixa com a objectiu fonamental garantir el benestar de les famílies, prioritzant les polítiques socials i la defensa de les persones més vulnerables, principalment en àmbits com l'ocupació i l'educació.

L'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha destacat la importància d'aprovar aquest pressupost: "És l'eina que ens permetrà seguir endavant comptant bàsicament amb els nostres recursos propis, sense ajudes, per seguir protegint les famílies i per dissenyar una ciutat que aconsegueixi un equilibri entre l'entorn urbà, l'espai natural i les persones ".

El pressupost augmenta de forma moderada, respecte l'exercici anterior, amb la voluntat de respondre amb prudència i responsabilitat a les noves necessitats de la ciutat. Es preveu una inversió directa de 5 milions d'euros, totalment finançada amb recursos propis i en la línia de gestió de l'any passat. També s'inclouen en aquestes inversions vuit projectes sorgits del procés de 'pressupostos participatius' impulsat per l'Ajuntament i que sumen 670.000 euros.

El pressupost aprovat per a 2018 inclou diferents iniciatives a proposta del grup municipal de ICV-EUiA, com programes de naturalització de la ciutat, recursos per al Pla director Sant Ildefons, ampliació dels tallers de ciutadania, subvenció de projectes de les AMPA per millorar espais escolars, projecte d'economia social, increment de recursos de recollida selectiva i accions relacionada amb la pobresa energètica i l'habitatge.

Finalment, cal destacar que l'Ajuntament de Cornellà no té deute financer i aquest any no hi ha prevista cap nova operació de crèdit.


Congelació de l'IBI

En l'àmbit dels ingressos, destaca que de cara a l'any vinent es congelarà novament l'Impost de Béns Immobles (IBI), així com la resta d'impostos municipals. Les ordenances fiscals de 2018 només contenen, en el cas de l'IBI, un augment del tipus de gravamen en els usos d'hostaleria i en els solars buits.

Pel que fa a les taxes i preus públics, tindran una augment genèric del 2%, segons la proposta que es va aprovar al ple municipal del passat 26 d'octubre.


Inversions: biblioteca a Fontsanta-Fatjó

El pressupost total d'inversions per a 2018 de l'Ajuntament de Cornellà és de 5,02 milions d'euros, totalment finançades amb recursos propis. Les principals actuacions, amb uns 574.000 euros, estan vinculades al Cornellà Natura, un projecte de transformació de la ciutat que, a mig termini, cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, per tal d'humanitzar-la.

En aquest àmbit s'hi inclou obres de remodelació de carrers i places, com els 174.000 euros previstos per al projecte de les places Narcís Monturiol i Francesc Layret, adjacents a l'avinguda Baix Llobregat, les obres de les quals ja han començat. I també el projecte conjunt del carrer Urgell i el carrer Empordà, amb 200.000 euros. Són dues actuacions adscrites a l'Àrea d'Estudis Ambientals.

Així mateix, hi ha dues actuacions destacades per fomentar el verd a la ciutat dins del projecte Cornellà Natura: 150.000 euros per a murs verds, i 50.000 euros que es destinaran a arranjar camins i espais rurals.

En altres àrees, destaca la construcció d'una biblioteca per al barri de Fontsanta-Fatjó, que funcionarà de manera descentralitzada respecte de les biblioteques municipals. L'Ajuntament aportarà 1.400.000 al projecte, que té un cost total de 2,7 milions d'euros, finançats conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tindrà caràcter d'espai polivalent i estarà situada al parc del Canal de la Infanta, en una parcel•la destinada a equipaments adjacent al camp de futbol.

La nova instal•lació se suma a les accions del pla estratègic "Cornellà, Ciutat de la Lectura", aprovat el 2009, i que té com a objectiu promoure la lectura des de tots els àmbits socials i en totes les franges d'edat, amb la finalitat d'impulsar-la com a motor de creixement, de cohesió i de coneixement dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà.


Millora d'equipaments i de l'espai públic

La despesa en manteniment i millora dels equipaments de la ciutat s'emporta fins a 1.249.086 euros, destinats, sobretot, als centres educatius i les instal•lacions esportives. A mencionar que es finalitzaran les obres de la piscina de Can Millars, també un projecte conjunt amb l'AMB, i s'emprendrà la reforma del camp de futbol de Sant Ildefons.

Pel que fa a l'aspecte de la ciutat, s'incrementa la despesa corrent a l'àrea d'Espai Públic en un 5,69%, ja que recull un augment d'un milió d'euros per als diferents contractes de manteniment, neteja i recollida selectiva i reciclatge de la ciutat. A més, amb la incorporació d'una proposta sorgida de la ciutadania a través dels Pressupostos Participatius, es destinaran 100.000 euros al projecte ‘Cornellà es prepara per al canvi climàtic'.


Plans d'ocupació i renda garantida

En l'àrea de política social i educació, cal destacar que l'Ajuntament de Cornellà assumeix el marc de treball de l'Acord Social Contra la Crisi, que reuneix entitats, persones i institucions compromeses amb un treball conjunt i de consens per impulsar mesures contra la crisi. En aquest sentit, finançarà novament plans d'ocupació municipals amb l'objectiu de lluitar contra la crisi, amb una dotació inicial d'1.000.000 d'euros.

L'Acord Social vigent fins a 2020 se centra en defensar una ciutat més inclusiva i igualitària, davant de la possibilitat que la recuperació econòmica que s'experimenti tingui l'efecte advers de fer créixer l'escletxa social, i castigui novament les famílies més vulnerables o les persones que per qualsevol raó ja estiguin en una situació de desigualtat.

 

 

Cornellà de Llobregat, 16 de gener de 2018

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00