Durant 2019 s’han gestionat gairebé 1.700 incidències enviades per la ciutadania a través de la plataforma ‘A Prop Teu’

Durant 2019 s’han gestionat gairebé 1.700 incidències enviades per la ciutadania a través de la plataforma ‘A Prop Teu’

29.01.2020

Al llarg de set anys de funcionament de la plataforma, ha rebut més de 8.000 avisos, aportacions i suggeriments per part de veïns i veïnes de Cornellà, que cada any permeten posar en marxa centenars de microactuacions i projectes de millora de l’entorn urbà

L’any 2019 la plataforma ‘A Prop Teu’ va rebre un total de 1.696 incidències, amb un augment del 6,7% respecte de l’any anterior. Es tracta de col·laboracions directes de la ciutadania perquè l'Ajuntament de Cornellà pugui actuar amb rapidesa en la reparació o millora de l'espai públic -la majoria-, o per solucionar qualsevol incidència relacionada amb la seguretat, la salubritat o la convivència.

És més, gràcies a la interacció amb la ciutadania, durant l’any passat es van dur a terme 505 microactuacions, 473 d’elles relacionades amb temes diversos d’Espai Públic i la resta associades a la Guàrdia Urbana, principalment qüestions relacionades amb la seguretat vial.

L’augment de l’ús de la plataforma és sostingut des de la seva posada en marxa, l’any 2013: en aquest període ja s’han gestionat 8.564 incidències. ‘A Prop Teu’ facilita el contacte amb l’Ajuntament a través de les xarxes socials o dels formularis de la web, que són més específics. És un canal directe de comunicació amb la ciutadania que fomenta la seva participació en el codisseny de l’espai públic.

Actuacions per àrees i per via d’entrada

Respecte de les incidències registrades l’any 2019, un 62% del total estan vinculades a l’àrea d’Espai Públic i Manteniment (1.050 incidències), mentre que un 21% corresponen a Guàrdia Urbana i Convivència (364 casos), i un 8% (141 expedients), a Salut Pública. La resta corresponen a Medi Ambient, obra pública i privada, o qüestiones més genèriques.

La majoria d’incidències (un 84%) es comuniquen via web, amb un formulari que permet geolocalitzar el punt on cal actuar, i la resta per xarxes socials, especialment Twitter.

Funcionament per zones

‘A Prop Teu’ divideix la ciutat de Cornellà en més de trenta petites zones, cadascuna responsabilitat d’un regidor de l’equip de Govern. Aquesta via directa de comunicació permet al Consistori detectar noves necessitats a la ciutat plantejades directament pels seus veïns i veïnes, i impulsar microactuacions o reparacions de millora de l'entorn urbà, així com posar en marxa processos de mediació veïnal.

Les incidències arriben a un gestor que les deriva al departament tècnic corresponent, i al regidor o regidora responsable de l'àrea sobre la qual s’ha realitzat la consulta o proposta. Un cop analitzat i comprovat cada cas, els departaments elaboren una proposta de resposta, amb la qual el regidor responsable de cada àrea es posa en contacte directament amb l’usuari en el menor temps possible.

Cornellà de Llobregat, 29 de gener de 2020
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00