Els grups municipals de l’Ajuntament de Cornellà signen un acord per millorar la transparència en la gestió municipal

Els grups municipals de l’Ajuntament de Cornellà signen un acord per millorar la transparència en la gestió municipal

Es tracta d’una proposta de consens que unifica un ampli ventall de mesures per fomentar la interrelació amb la ciutadania i desenvolupar la descentralització i l’enfortiment de la democràcia local

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà que s’ha de celebrar demà debatrà, a iniciativa de l’alcaldia, l’aprovació d’un document marc recolzat per tots els grups municipals que recull un ampli ventall de propostes encaminades a ampliar el seguiment i el control de la governança municipal. El seu objectiu és impulsar un model de gestió transparent que permeti optimitzar la relació amb la ciutadania i enfortir la democràcia local.

El document marc neix a partir del consens i el treball de tots els grups polítics representats al ple, i ha unificat criteris i esforços per determinar nous mecanismes de seguiment i control.

El text acordat considera imprescindible posar a l’abast de la ciutadania tota la informació municipal d’una manera activa i pública. mitjançant tots els elements de difusió al seu abast, i aprofitant els avantatges que avui dia ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, es prioritza la millora de l’accessibilitat a la informació i el desenvolupament d’aquesta en un format i llenguatge comprensible per a la ciutadania en tots el àmbits de gestió municipal.

En definitiva, es tracta d’un compromís municipal que enforteix la transparència, la integritat, la participació ciutadana i la qualitat en els serveis municipals. Una Comissió de seguiment, formada per representants municipals i entitats locals, vetllarà pel correcte compliment de les millores.

Cornellà de Llobregat, 28 d'abril de 2010

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00