Comunicat de l’Ajuntament de Cornellà davant el tancament del Centre Comercial Llobregat

9 de desembre de 2022

En relació amb l’anunci per part de la Comunitat de propietaris del Centro Comercial Llobregat del tancament del Centre a partir del proper 8 de gener de 2023, subratllar que es tracta d’una decisió presa en l’esfera d’un operador privat, que desenvolupa una activitat econòmica a la ciutat, i que el consistori vetlla, en funció de les seves competències, perquè es compleixin les normatives vigents i en concret les relacionades amb l’ús establert d’aquest espai.

 

La Junta de propietaris ha comunicat a l’Ajuntament que, a partir del 8 de gener de 2023, i de forma progressiva, es portarà a terme un pla de tancament, que contempla el desallotjament progressiu entre el 9 i el 28 de gener i el tancament definitiu a 31 de gener de 2023. D’aquesta manera, acaba l’activitat comercial d’un centre que va ser un referent a la comarca. Inaugurat el desembre de 1994, compta amb una superfície de 35.000 metres quadrats i 1.600 places d’aparcament, i on l’empresa Carrefour S.A. ocupa actualment la zona dedicada a supermercat.

 

L’Ajuntament manifesta la seva preocupació pel tancament i per les conseqüències que pot tenir, principalment per la pèrdua de llocs de treball i per la situació dels petits propietaris que van apostar pel centre en els seus inicis. Així mateix, valora molt positivament la comunicació enviada a l’Ajuntament pels responsables de l’empresa Carrefour S.A. informant que, un cop finalitzi la seva activitat al centre a partir del 8 de gener, reubicaran tot el seu personal en altres establiments de la companyia.

 

Finalment, l’Ajuntament expressa la seva inquietud pel desconeixement sobre quines són les intencions darrere d’aquesta decisió, i la seva incertesa sobre quines poden ser les propostes sobre la futura orientació d’aquest espai de centralitat i rellevància econòmica local per part dels actuals propietaris d’aquest centre.