Declaració institucional de l’Ajuntament de Cornellà per la mort de Xavi Cayuela i en defensa de la seguretat laboral

14 de maig de 2021

El passat dia 30 d’abril va morir Xavi Cayuela Camilo, jove treballador a l’empresa CIDAC de la nostra ciutat, com a conseqüència d’un lamentable accident laboral, per causes, que caldrà aclarir, relacionades amb les condicions de protecció i seguretat del seu lloc de treball.

La pèrdua de la vida d’una persona és motiu de dolor, però molt més quan és jove i per un accident de treball de les característiques de les quals hem tingut coneixement.

Una de les preocupacions d’aquest consistori des de fa molts anys ha estat compartir amb altres entitats socials i econòmiques la lluita contra la precarietat laboral com a mesura preventiva, entre altres, per a la defensa de la seguretat en el lloc de treball, per evitar fets com aquests.

Des que es va produir aquest sinistre, hi ha hagut diferents manifestacions i denúncies sindicals, preocupades per la poca activitat de la Inspecció de Treball, depenent de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per tot això: la Junta de Govern ha acordat el següent:

Primer.- Manifestar el nostre condol a la família de Xavi Cayuela Camilo, que havia començat a construir el seu projecte vital i s’ha vist truncat per aquest fatal accident que mai no s’hauria d’haver produït.

Segon.- Expressar la preocupació per les possibles deficiències en els mecanismes de seguretat i protecció del lloc de treball que van poder ser la causa d’aquest accident, i en aquest sentit demanar a la Inspecció de Treball que acceleri el màxim la investigació de l’accident, posant els mitjans i els recursos necessaris per aclarir el que va passar, determinar les responsabilitats que se’n puguin derivar i adoptar les mesures pertinents perquè no torni a passar.

Tercer.- Traslladar el present acord a la família de Xavi Cayuela Camilo, a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, als sindicats i als membres del consistori.

 

Cornellà de Llobregat, 14 de maig de 2021