Els habitants de Cornellà milloren la nota a la gestió municipal i el 89% mostra la seva satisfacció de viure a la ciutat

  • La percepció sobre la gestió de l’Ajuntament de Cornellà obté un 6,5 de mitjana, millorant una dècima respecte a una enquesta similar de 2018
  • Una quarta part de les persones entrevistades posa un excel·lent a la qualitat de vida del municipi que, juntament amb la mobilitat, són els aspectes més positius de Cornellà
  • Prop del 40% d'enquestats estaria disposat a pagar una taxa municipal que es dedicaria a la millora del reciclatge de residus

 

La percepció sobre la gestió de l’Ajuntament de Cornellà ha obtingut un 6,5 de mitjana en una enquesta encarregada per l’Ajuntament de Cornellà. La nota a la gestió municipal millora una dècima respecte a l’any 2018, i cal destacar que aquells entrevistats que la valoren amb un excel·lent creixen en més de 8 punts percentuals.

Aquest és un dels principals indicadors d’una enquesta encarregada per l’Ajuntament de Cornellà a GESOP i realitzada a persones majors de 18 anys residents al municipi, per conèixer les seves opinions i característiques demogràfiques. Dona continuïtat a enquestes similars realitzades els anys 2014 i 2018 a la ciutat.

La valoració dels aspectes relatius a la família, l’habitatge, la salut, l’entorn social, la feina i la situació econòmica han crescut, tot i que la feina i la situació econòmica són aquells on hi ha més insatisfacció, realitat que es correlaciona amb l’increment de població aturada i la crisi actual provocada per la COVID-19. De tota manera, un terç dels cornellanencs i cornellanenques es consideren “molt” satisfets amb la seva vida personal, deu punts per sobre de 2018.

Del conjunt d’indicadors, també és notable destacar que la satisfacció de viure a Cornellà arriba al 89%, sumant els qui responen que n’estan “molt” o “bastant” satisfets. Els qui es declaren “molt satisfets”, han augmentat en prop de 10 punts percentuals. La qualitat de vida i la mobilitat són els aspectes més positius de la ciutat, segons els enquestats, i és especialment notable l'increment del primer: una quarta part de les persones entrevistades posen un excel·lent a la qualitat de vida del municipi.

Majoritàriament, els enquestats responen positivament a les idees de què Cornellà és una ciutat amb molta vida, amb un bon entorn social, la seva gent i l’ambient, la tranquil·litat, l’oferta de serveis i equipaments, els parcs i els espais verds. Per barris, on aquesta associació resulta més alta és al barri del Pedró, mentre que és a Centre i Riera on menys es menciona en primer lloc.

 

L’enquesta i la situació provocada per la COVID-19

Cal remarcar que aquesta enquesta s'ha realitzat entre febrer i març de 2021, per la qual cosa les opinions recollides ja estan emmarcades en la situació de crisi causada per l’epidèmia de la COVID-19. Tot i la situació actual, la població es manté tan optimista sobre el futur de la ciutat com l'any 2018.

En aquest sentit, els diferents apartats de l’enquesta revelen com la població, malgrat la situació d’incertesa i angoixa generada per la COVID-19, ha mantingut ferms els seus lligams com a comunitat, espai d’acollida, i que es valora el manteniment dels serveis oferts a la ciutadania.

Pel que fa a la valoració de la resposta municipal per fer front a la crisi originada per la COVID-19, només un 18% del total dels enquestats pensa que no ha estat positiva. Gairebé un 40% la valoren “bé” o “molt bé i un terç dels enquestats es queden a mig camí (ni bé, ni malament).

 

Prioritats del govern municipal i projectes a impulsar

Segons l’enquesta, les actuacions referents a ajudes i serveis públics, són les més demandades com a prioritàries del govern municipal. D’altra banda, la seguretat ciutadana i la convivència són les prioritats que més augmenten respecte de l’anterior enquesta.

L'enquesta també aborda l'ús i valoració dels equipaments i serveis municipals, la majoria dels quals han millorat la nota. És habitual emprar més aquells equipaments que cadascú té més a prop, i els enquestats de Centre, Riera, Almeda i Fontsanta-Fatjó són els que fan servir més habitualment els del seu mateix barri. Els més valorats són: els transports públics, els mercats municipals, i les biblioteques i serveis educatius.

Els principals problemes que assenyalen els enquestats són la inseguretat, els problemes de convivència i l'estat de l'espai públic. Aquest darrer és esmentat especialment per les persones de més edat, mentre que en els altres àmbits, la percepció dels problemes és més transversal. Retrocedeix, en aquest apartat, la menció a l'aparcament entre els problemes que s'assenyalen.

En general, els nous projectes a impulsar per part de l’Ajuntament més demandats són les activitats, serveis i equipaments, específicament els vinculats a la cultura, la gent gran i els infants, amb un augment significatiu del suport a projectes artístics i culturals.

Així mateix, s'ha consultat la possibilitat de pagar un import anual per millorar el reciclatge dels residus, mesura que rebria el suport de gairebé el 40% dels enquestats. D’aquesta manera, es posa de manifest la consciència dels enquestats sobre la necessitat de millorar la xifra de reciclatge, per acostar-la a les xifres que determina la Unió Europea.

El projecte Cornellà Natura és conegut per una quarta part dels residents. La majoria dels qui el coneixen, l’associen amb fer de Cornellà una ciutat més verda i amb més natura.

 

Dades tècniques

L’estudi de GESOP té per objectiu analitzar la població de més de 18 anys resident a Cornellà de Llobregat pel que fa al seu perfil sociodemogràfic, situació personal, interessos, relació amb la ciutat de Cornellà, la imatge que tenen de l’Ajuntament i la valoració que fan de la seva gestió, i les seves expectatives de futur. També ha servit per valorar l’impacte que la crisi originada per la COVID-19 està tenint en la manera de pensar dels residents a Cornellà i les seves prioritats a la vida.

La finalitat és conèixer millor les característiques i inquietuds de la ciutadania, i extreure conclusions tant quantitatives com qualitatives perquè l’Ajuntament les pugui traslladar al funcionament i la gestió municipal. Així, l’enquesta es fa pública per dotar de major transparència a aquesta gestió, en el marc del programa Govern Obert.

El treball de camp, realitzat entre el 23 de febrer i el 4 de març d'aquest any, ha consistit en 503 entrevistes pel mètode CAPI (entrevistes presencials assistides per ordinador) i que tenen un marge d’error del ±4,4% per a un nivell de confiança del 95%.

  

L’enquesta completa es pot consultar a http://governobert.cornella.cat/ca/enquestes amb molts més detalls i dades, respostes per barris, edat, sexe, etc.

 

Cornellà de Llobregat, 27 d’abril de 2021