L’Ajuntament gestiona i agilitza telemàticament més de 1.300 tràmits mensuals a través del nou servei d’atenció telefònica i online

El servei OAC 360º, format per un equip de professionals experts en suport telefònic, guia a la ciutadania per fer tràmits electrònics, i els hi estalvia haver de fer la gestió a l’Ajuntament de forma presencial.

L’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa a finals d’octubre el servei OAC 360º, amb l’objectiu de crear un nou sistema d’acompanyament i assessorament als ciutadans i ciutadanes per fer la majoria de tràmits administratius de manera telemàtica, sense haver-se de desplaçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Des de la seva posada en marxa, el nou servei ha gestionat un total de 1.313 tràmits/consultes administratives. El 91% han estat realitzades per ciutadans i la resta per empreses o entitats. El servei OAC 360º funciona de 8 a 20 h de manera ininterrompuda de dilluns a divendres a través del telèfon 93 475 87 08 i també s’atenen consultes des de correu electrònic oac360@aj-cornella.cat. Abans de l’entrada en funcionament d’aquest servei es gestionaven aproximadament unes 140 consultes de forma telefònica.

Entre aquestes 1.313 consultes/tràmits realitzats en el darrer mes, al voltant del 34% han estat sobre aspectes genèrics de l’administració electrònica, un 23,7% sobre el catàleg de tràmits i informació general administrativa i el 12,5% han tingut a veure amb la sol·licitud de cita prèvia a través de la web. Els tributs, els processos de selecció de personal, les beques i ajuts municipals, la tramitació de factures electròniques, o els certificats digitals, han estat també algunes de les consultes més demandades pels usuaris d’aquest servei.

Respecte al grau de satisfacció amb la gestió i demanda realitzada pel nou servei, els usuaris consultats l’han valorat molt positivament, amb una nota de 4,7 sobre 5.

Ara, durant el període nadalenc el servei continuarà operatiu, excepte els festius, encara que el seu horari per als dies 24,31 de desembre i 5 de gener serà de 8 a 15 h.

 

Fer tràmits administratius amb el consistori sense moure’s de casa

El servei OAC 360º permet oferir suport a la ciutadania per via telemàtica, per tal de fer aquests tràmits més enllà de les hores habituals d’oficina, que lògicament solen coincidir amb l’horari laboral de la majoria d’usuaris. A més, de vegades, fer el tràmit per via electrònica suposa un obstacle per a alguns usuaris i usuàries que, per desconeixement, prefereixen evitar-lo. També té utilitat en els anomenats casos de “reforç estacional”, quan en un període concentrat de temps, hi ha un gran nombre de persones que han de complimentar un tràmit i l’oficina presencial s’acosta al límit de la seva capacitat.

La majoria de tràmits es poden fer per via telemàtica, però per fer-los cal disposar d’un certificat digital (idCAT o idCAT mòbil), que l’OAC360 també ajuda a obtenir.

El servei gestiona tota la informació que es fa habitualment a través de l’OAC, per la qual cosa s’estableix un protocol de coordinació, així com sistemes de protecció de dades exigits per la legislació. Darrere el telèfon hi ha un equip de professionals experts en servei a la ciutadania, i personal especialitzat en suport telefònic davant d’eventualitats relacionades amb les TIC, entre d’altres.

L’OAC de l’Ajuntament de Cornellà atén presencialment la ciutadania de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores i de 16.30 a 19.00 hores, i està situada als baixos de l’edifici consistorial. L’Ajuntament disposa d'un servei de Cita Prèvia per concertar dia i hora per fer el tràmit presencial a l’OAC.

 

Cornellà de Llobregat, 21 de desembre de 2020