XVI Concurs de Narrativa 'Dones Àrtemis'

Dones que teniu mil històries reals o imaginades. Animeu-vos a escriure en aquest XVI Concurs de Narrativa.

Bases del XVI Concurs de Narrativa