Programa complementari d'aprenentatge de l'anglès DYNED

Aquest programa es una iniciativa que vol contribuir a millorar el nivell d’anglès de l’alumnat dels Instituts públics. Es tracta de posar a l’abast de l’alumnat una eina complementària per reforçar les competències en llengua anglesa, mitjançant la utilització del mètode DynEd.

Aquest mètode es basa en la utilització de diferents programes informàtics adaptats a cada nivell. La metodologia combina el treball individual del alumne amb tutories telefòniques per part d’un professor que quinzenalment parla amb l’alumne, l’orienta, li resolt dubtes i fa un seguiment del temps que treballa.

Beneficiaris: Tot l’alumnat dels nivells de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dels Instituts públics.

Requisits necessaris: Ordinador portàtil o PC o Macintiosh amb lector de DVD.
Auriculars amb micròfon i la possibilitat de connectar-se a Internet alguna vegada.

Cost per les Famílies: 5 € mensuals

Durada del Programa: De setembre de 2010 a agost del 2011

Inscripcions i baixes: Presentar els formularis a la secretaria del Institut i al mateix temps enviar-los per e-mail a l’adreça de correu Dyned@aj-cornella.cat

 

Full d'Inscripció
Full de baixa