S’obre a la ciutadania l’elaboració del Pla per a la Solidaritat i la Cooperació

Entre els mesos de juny i juliol s’han iniciat una sèrie d’accions d’informació, reflexió i participació per tal d’apropar i aconseguir la implicació de la ciutadania en l’elaboració del primer Pla de Sensibilització per a la Solidaritat i la Cooperació de Cornellà.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional va aprovar l’elaboració d’aquest pla l’abril passat i durant aquests mesos d’estiu es treballa amb diferents sectors, col·lectius i persones de la ciutat. La voluntat del projecte és implicar a tots els agents socials per aconseguir la suma de  visions i recursos que marcaran les línies estratègiques en els camps de la solidaritat i la cooperación internacional de la ciutat en els propers anys.

El repte final és afavorir la complicitat en la definició d’un futur Pla de Sensibilització amb una metodologia de treball que promogui la participació, la informació i el compromís.

Més informació a la web