Inscripcions taller d’art a càrrec d’Evaristo Benítez

Horari curs:
Del 4 d’octubre al 23 de desembre
Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 h i de 19:30 a 21:00 h
Dimarts i dijous 18:00 a 19:30 h i de 19:30 a 21:00 h

Preu: 82,30 €*
* Descompte: estudiants, aturats, jubilats, pensionistes i persones d’unitats familiars amb més d’un fill que convisquin al mateix domicili

Informació i inscripcions:
De dilluns a divendres de 17:00 a 21:00 h
Centre Cívic La Gavarra
(Centre Cultural Joan N. García-Nieto)
Mossèn Andreu, 13-19, 4a planta
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 20 11 - Fax: 93 376 20 50
A/e: ccgavarra@aj-cornella.cat