Acte de presentació 'Itinerari Pedró'

Aquest acte s’inscriu en el marc de la Festa Major del barri. Es tracta de la segona entrega del programa de materials pedagògics sobre els barris de Cornellà, adreçats a Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària.

Amb el primer itinerari de Fontsanta-Fatjó es va posar en marxa, ara fa uns anys, aquesta oferta didàctica del Departament de Patrimoni Cultural, que permet descobrir la ciutat barri a barri i que s’inclou dins la guia d’activitats didàctiques de la ciutat.

Itinerari Pedró