La ciutat guanya dos nous espais públics

Aquest any ha entrat en servei el casal d’avis d’Almeda després de la seva remodelació per ampliar les dependències, instal·lar un ascensor i redistribuir els espais interiors. Posteriorment es van iniciar les obres de remodelació de tota la part exterior per millorar l’entorn i crear espais de lleure. El projecte ha contemplat la remodelació de l’espai en el tram del Passeig dels Ferrocarrils Catalans, entre el carrer Sant Ferran i l’Avgda. de la Fama. S’ha definit una zona amb un tractament ajardinat i s’ha millorat la zona dedicada a pràctiques esportives a més d’ampliar la zona de jocs infantils i crear una zona d’exercicis per a gent gran.

Jocs infantils a la Plaça del Sol


La part exterior de l’aparcament de la Plaça del Sol s’ha convertit en un nou espai públic a la ciutat. La zona urbanitzada abasta un total de 3.556 m2. La seva topografia amb diferents desnivells ha generat la creació de diferents zones enjardinades, la ubicació de mobiliari i bancs i també s’han instal·lat jocs infantils. D’altra banda, s’estan ultimant els treballs de construcció dels aparcaments del carrer Almogàvers i de la Plaça Prat de la Riba on també està previst que es remodelin les parts exteriors per ampliar les zones d’oci i d’espai públic.