Més inversió i recursos per reactivar l'activitat empresarial i l'ocupació

L'Ajuntament de Cornellà treballa intensament en el desenvolupament d'accions que permetin la reactivació de l'economia i el mercat laboral. Cursos ocupacionals, programes de formació, nous recursos per a emprenedors, plataformes de col·laboració, innovació i programes de dinamització empresarial són algunes de les mesures que tenen com objectiu posicionar la ciutat i impulsar-la cap a un nou cicle. Per dur-lo a terme compta amb el suport de les administracions autonòmica i central.

A Cornellà les mesures adoptades funcionen en diverses direccions. Per una part, els Fons Estatals d'Inversió en 2009 i 2010, han actuat com a dinamitzadors amb la inversió conjunta de més de 21,5 milions d'euros i alhora amb la generació de 490 llocs de treball directes.

Dinamitzar el mercat laboral

Paral·lelament, en col·laboració amb la Generalitat s'està treballant intensament dins de diferents línies de dinamització, una d'elles és el Projecte Impuls-Treball 2010 des d'on es gestionen els Plans Extraordinaris d'Ocupació, a través dels quals l'Ajuntament ha contractat, de forma temporal, a un total de 164 persones aturades. Que suposa una inversió de més d'1 milió d'euros.

També en aquesta línia s'inscriuen altres projectes com els programes experimentals en matèria d'ocupació (PEMO) per desenvolupar programes integrals d'inserció laboral, el Club de la Feina, o altres programes impulsats des del servei d'Ocupació com el programa Inicia per donar suport als emprenedors, així com a programes per reorientar els perfils professionals, entre altres.

Aposta per la innovació i la competitivitat

Un altre dels pilars per generar creixement es troba en la innovació i en la competitivitat empresarial. En aquest àmbit Cornellà va fer una aposta important per la creació de polígons industrials de qualitat, per atreure a la ciutat centres de negocis empresarials amb un elevat component tecnològic i per desenvolupar sinergies entre administracions i el sector empresarial per treballar de forma transversal. Per a això, compta amb iniciatives com l'Acord Social contra la crisi, Cornellà Creació, Innobaix o el Citilab.

Més informació: Cornellà Informa