40 Aniversari Mercat Sant Ildefons: Gravació Flash Move

Lloc: Mercat de Sant Ildefons
Hora: de 12:00 a 13:00