155 persones seran contractades aquest 2021 a través dels Plans d'Ocupació municipals

L'Ajuntament de Cornellà posarà en marxa un nou Pla Local d'Ocupació aquest any que, inicialment, preveu la contractació de 155 persones durant 9 o 12 mesos. Durant el mes de desembre es va activar la primera fase d'aquestes contractacions, que ocuparan 68 persones. La segona fase tindrà lloc en el decurs de l'any, oferint un lloc de treball a 87 ciutadans més. Els plans d'ocupació suposen una despesa de 200.000 € per al pressupost municipal aprovat per a 2021.

Les funcions a exercir són variades, ja que poden ocupar tasques d'administració, consergeria i manteniment i serveis. També està contemplada la contractació de mestres, psicòlegs/gues i pedagogs/gues; a més d'auxiliars de biblioteca, educadors/es cívics, tècnics/ques de comunicació, monitors/es informàtics, dinamitzadors/es esportius i tècnics/ques d'integració social.

Les bases reguladores dels plans d'ocupació han canviat aquest any, de manera que es publicaran convocatòries específiques per als diferents períodes de contractació. Cada convocatòria específica concretarà el nombre total de contractacions, les condicions de les mateixes i les categories professionals, així com els requisits d'accés per a cada un dels llocs.

També s'ha incrementat la dedicació horària dels nous contractats, fins a una jornada laboral del 75%, i es crearà una borsa de persones interessades en els plans, de manera que se les pugui avisar cada vegada que s'obri una nova convocatòria.

 

Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Cornellà