Nou telèfon d'informació al contribuent: impostos, calendari fiscal...

L'Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa un servei d'informació al contribuent per explicar tot el procés de taxes i tributs fiscals que han entrat en vigor l'1 de gener de 2009. Totes les persones interessades en obtenir informació sobre el calendari fiscal, la domiciliació de rebuts, i altres temes relacionats poden trucar al telèfon gratuit d'informació: 900 211 085.

Fins quan es pot domiciliar?

Aquest any, la data límit per domiciliar el pagament d'aquests impostos i taxes és el 31 de març. L'Impost sobre Vehicles, una miqueta abans: el 27 de febrer.

Si el rebut no està domiciliat, el contribuent rep un avís de pagament amb el que pot satisfer l'impost anant personalment a qualsevol banc o caixa d'estalvis.

Pagar impostos en quatre terminis

Els cornellanencs que ja tinguin domiciliats i fraccionats els seus impostos els pagaran en quatre terminis el 2009. En anys anteriors eren només dues vegades. D'aquesta manera en cada rebut es pagarà una quarta part del rebut, el 25%.

L'Ajuntament de Cornellà vol facilitar així a les famílies i els contribuents el pagament del rebut, evitant que sigui una càrrega massa importat al pagar-la d'un sol cop. A més, domiciliar el pagament és la manera més fàcil i còmoda d'estar al corrent de les obligacions fiscals sense haver d'estar pendent dels terminis de pagament i de rebre l'avís.

Quan es carregaran al compte:

  • 1 de juny
  • 1 de juliol
  • 1 d'octubre
  • 2 de novembre

Quins impostos són fraccionables:

  • L'Impost de Béns Immobles (IBI) (antiga 'Contribució')
  • L'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
  • L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • La Taxa de guals
  • La Taxa d'aprofitament de mercats
  • la taxa de reserves de la via pública

Mira en aquest pdf quins avantatges té domiciliar el teu rebut