Una ciutat compromesa amb el creixement i, alhora, amb l’estalvi energètic

Cornellà sap que el respecte al medi ambient i l’aposta per les energies renovables són una necessitat. En la seva línia de compromís amb la sostenibilitat i l’estalvi energètic, l’Ajuntament impulsa iniciatives “verdes” a tots els àmbits d’actuació de l’administració local. La substitució de llums fluorescents per leds, la reducció de la contaminació lumínica, el foment de l’ús del transport públic i la bicicleta, així com la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’edifici del Treball són alguns exemples d’aquest esforç per equilibrar el creixement de la ciutat, que estan contemplats al Pla d’Acció d’Energia Sostenible.

Escoles i carrers sostenibles

La Rambla Anselm Clavé, la Plaça Tàrrega i el Parc de Can Mercader també són ara més sostenibles. Durant novembre i desembre, l’Ajuntament ha substituit 228 llums fluorescents per altres de tecnologia led, que tenen una vida útil superior, permeten estalviar 25.950 kWh a l’any i prop de 3.000 euros anuals. A més, a la Rambla s’ha aprofitat per anular 40 fluorescents i reduir així l’excessiu nivell d’iluminació de la vorera del costat del Castell.

Aquestes feines les han realitzat treballadors dels Plans Extraordinaris d’Ocupació Local que es van incorporar a juliol de 2010. A més l’ajuntament ha previst canviar un total de 2.659 lluminàries de les escoles, l’edifici Roger de Llúria i l’escola especial Virolau dins del marc de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior dels centres educatius. Així, passaran de tenir tubs fluorescents convencionals a uns altres de nova generació que permeten l’estalvi de
70.488 kWh i 7.473 euros anuals.

Una pèrgola fotovoltaica a Sant Ildefons

La gran plataforma coberta ubicada a la plaça de Sant Ildefons s’ha renovat completament i estarà coronada per plaques fotovoltaiques, amb 24 mòduls, que generaran energia renovable.
D’altra banda, l’ajuntament està portant a terme la pavimentació d’una part de l’Avinguda de les Flors, a la cruïlla amb el carrer Granada. Així mateix, es faran tres bandes reductores de velocitat a l’ample de tota la calçada per reduir la velocitat dels vehicles i un pas elevat de vianants al tram més proper al carrer Sevilla. També es repararà la calçada principal i lateral del carrer Ignasi Iglesias.

Una caldera de biomassa a l’edifici de Treball

L’edifici de Treball, ubicat al parc de Can Mercader, comptarà amb una caldera de biomassa per a la calefacció, el que permetrà estalviar 2.700 euros a l’any. L’ajuntament està realitzant els treballs d’instal·lació des de 2009 per substituir les actuals calderes de gas natural. La nova caldera de biomassa també reduirà les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Recollida de mòbils vells

La Creu Roja, arran d’un conveni signat l’any 2009 amb l’Ajuntament, ha distribuït 24 contenidors de recollida de telèfons mòbils usats a les dependències municipals i a les seus de diverses entitats de la ciutat. Durant els primers 6 mesos de la campanya s’han recollit 159 mòbils. Aquestos telèfons són reutilitzats o reciclats, segons l’estat en que es trobin, i els recursos econòmics aconseguits són destinats a finançar projectes humanitaris i d’educació de Creu Roja Cornellà a Espanya i a països en vies de desenvolupament.

Col·laboració mediambiental

L’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Cugat del Vallès han signat un conveni per col•laborar en temes relacionats amb els sistemes de gestió ambiental, els quals permeten una millora del comportament ambiental de les organitzacions.

Totes tres administracions disposen d’un sistema de gestió ambiental implantat segons el reglament europeu “Eco-management and Audit Scheme” (més conegut com a EMAS) i la ISO 14.001. El conveni preten intercanviar informació, participar en estudis i projectes d’interès comú, comparar els indicadors ambientals i establir criteris comuns pel que fa a la preparació d’auditories de verificació i certificació.