EXPOSICIÓ 'AIGUA EN EQUILIBRI'

Aquesta exposició està emmarcada en el projecte europeu Sud'eau gestionat per L'Agència Catalana de l'Aigua.  Aquest projecte té com a objectiu innovar, experimentar i difondre metodologies i eines comunes per al foment d'iniciatives per a la participació en la gestió integral sostenible de l'aigua.

Un dels fruits d'aquest projecte ha estat aquesta exposició sobre els eixos principals de la Directiva Marc de l'Aigua: aconseguir el bon estat de les masses d'aigua des de criteris de gestió integral, amb participació activa i racionalitat econòmica. Aquesta exposició persegueix la sensibilització de la ciutadania i dels col·lectius interessats sobre la importància de la gestió de l'aigua.

Lloc: Parc Esportiu del Llobregat

Imatge